Mācību plakātu veidošana ar Canva: nodarbības skolotājiem

Получите знания, как создавать качественные учебные материалы используя методику дизайн мышления и научитесь их применять в процессе проведения занятий. Ātri un aizraujoši apmācīsim veidot plakātu un projekta dienasgrāmatu programmā Canva for Education.

Kurss sastāv no 9 nodarbībām, kuras palīdzēs apgūt visus projektēšanas un digitālo produktu izveides posmus

Kurss ir balstīts uz dizaina domāšanas principiem un posmiem, kas ietverti MYP IB* dizaina standartā un jaunajā datorikas mācību priekšmeta standartā saskaņā ar reformu „Skola 2030”. Kursa laikā jūs radīsiet idejas, izstrādāsiet projekta plānu, izveidosiet skici, izstrādāsiet savu unikālo stilu un izmēģināsiet savu produktu. 

Šis kurss ir domāts jums, ja:    

  • nav pieredzes digitālo produktu projektēšanā un veidošanā;
  • esat izmantojuši dažus dizaina domāšanas materiālus, bet vēlaties iegūt lielāku izpratni par metodi;
  • meklējat jaunas idejas un materiālus savām nodarbībām. Nav prasmju ātri, skaisti un vienkārši izstrādāt mācību materiālus;
  • nav iepriekšējas pieredzes, kā strādāt ar Canva for Education* rīku.

Kursa laikā jūs:

Pieslēgsiet bezmaksas piekļuvi Canva for Education**
Izveidosiet virtuālo klasi programmā Canva, pievienosiet klāt savus skolēnus, iemācīsieties novērtēt skolēnu darbus un sniegt atgriezenisko saiti, neatstājot programmu Canva.

Iemācīsieties projektēt un izveidot digitālos produktus
Izstrādāsiet produkta izveides plānu un iepazīsieties ar tā vērtēšanas kritērijiem. Soli pa solim izveidosiet mācību plakātu izmantojot Canva for Education funkcijas. Jūs varēsiet piemērot fontus, krāsas, fonu un ievietot saskaņotu tekstu un attēlu.

Sastādīsiet sava projekta dienasgrāmatu
Dienasgrāmata satur darba posmu norādījumus, veidlapas priekš atskaitēm, pētījumu rezultātus un informācijas apstrādi, pašvērtējumu lapas un darba vērtēšanas kritērijus.

Iegūsiet gatavus materiālus
Lejupielādēsiet vienas nodarbības tehnoloģisko karti par plakāta izveidi, kuru varēsiet ieviest mācību procesā jūsu izglītības iestāde. Tāpat iegūsiet arī mācību materiālu vizuālās noformēšanas instrukciju.

Dalīsieties praktiskajā pieredzē ar citiem skolotājiem-studentiem
Iepazīsieties ar kolēģiem un saņemsiet atgriezenisko saiti par izveidoto plakātu.

Iegūsiet kvalifikācijas paaugstināšanas sertifikātu
Pēc kursa sekmīgas apgūšanas iegūsiet apliecinājumu par profesionālo pilnveidi 18 stundu apmērā.

Piezīme:
* Starptautiskā bakalaurāta pamatskolas programma. Elastīga programma, kas ļauj savienot valsts un vietējos darba plānus. Veido saikni starp mācību priekšmetu apguvi un iegūto zināšanu praktisku pielietojumu. Latvijā ir 8 skolas, kas īsteno Starptautiskā bakalaurāta programmas. 
** bezmaksas piekļuve pieejama tikai skolu pedagogiem

Not Enrolled

Course Includes

  • 9 Lessons
author avatar
Anastasiia