Meistarības mācīšanās

Kontroldarbi paredzēti, lai novērtētu, kā izdevies apgūt prasmes vai izprast idejas. To mērķis ir parādīt skolotājiem un skolēniem, kas ir izdevies, bet kas – nē. Diemžēl ļoti bieži mēs neko neiesākam ar kontroldarbu rezultātiem.

Ja skolēni kontroldarbā neizrāda vielas apguvi, viņiem jāatgriežas pie mācībām un kontroldarbs jāatkārto. Cikls atkārtojas, līdz viela ir apgūta. Tad skolēns var apgūt nākamo tēmu.

Meistarības mācīšanās procesā skolēniem jāsasniedz izcils rezultāts (piemēram, 90% matemātikas kontroldarbā), pirms pāriet pie nākamās vielas.

Open Registration

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Quiz