Starptautiskais bakalauriāts – globālo skolu programma

1968.gadā inovatīvu pedagogu grupa Ženēvā dibināja Starptautisko bakalaurātu jeb SB, Šveicē bāzētu bezpeļņas organizāciju. Tās principi balstīti uz Marijas Terēzes Moretas pedagoģiju. 

Mērķis ir nodrošināt bērniem intelektuālās, emocionālās un saskarsmes prasmes, kas nepieciešamas dzīvei, mācībām un darbam pieaugoši globalizētā pasaulē. SB programmas veicina personīgus un akadēmiskus sasniegumus, tās ir interesantas un sākumā akadēmiski izaicinošas, bet vēlāk ļoti prasīgas.

Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Quiz