Lesson 1 of 0
In Progress

1. stunda. Ģeometrija, ģeometrijas pamatjēdzieni

Stundā sasniedzamie rezultāti:

  • Zina ģeometrijas pamatjēdzienus, ko pēta ģeometrija un kad tā radusies.
  • Ir ieguvis priekšstatu par bezgalības jēdzienu ģeometrijā.