Lesson 1 of 0
In Progress

13. – 14. stunda. Punktu, taišņu, staru, nogriežņu un riņķa līniju savstarpējais novietojums