Lesson 1 of 0
In Progress

2. stunda. Punktu un taišņu savstarpējais novietojums