Lesson 1 of 0
In Progress

5. stunda. Punktu, taišņu, staru un nogriežņu savstarpējais novietojums