Lesson 1 of 0
In Progress

7. stunda. Vienādi nogriežņi, nogriežņa viduspunkts