Lesson 1 of 0
In Progress

8. – 9. stunda. Nogriežņa garuma īpašības