Lesson 1 of 0
In Progress

Videospēles esportā

Šajā nodarbībā apskatīsim kādas ir populārākas esporta videospēles un kā videospēles iedalās pēc žanriem