Lesson 1, Topic 1
In Progress

Ieviešam kursā daudzveidību. Piemēri.