Lesson 1, Topic 1
In Progress

Procesu radīšana un pūļa finansējuma piesaistīšanas projekti